Jiří z Dráchova

Jiří z Dráchova


Jiří z Dráchova byl český šlechtic a rytíř z jihočeské obce Dráchov poblíž Soběslavi. Touha po poznání nových věcí vábila Jiřího už v mladém věku do ciziny. A tak koncem 17. století procestoval Německo, Anglii, Francii a Itálii. Pak byl přidělen k ruskému poselstvu, které car Petr a Ivan vypravili z obchodních důvodů do Číny. Tuto výpravu vedl Dán Evert Issbrant ldes,  účastnili se jí především Rusové, ale také několik Němců a Český rytíř pan Jiří z Dráchova. Jejich slavná cesta trvala skoro tři roky. Následně o této výpravě napsal kronikář a spisovatel Jan Rulík a Jiří se objevil i v Ruských kronikách, Ottově naučném slovníku a další literatuře.
Bohužel pozdějí zjišťujeme, že Jiří z Dráchova pravděpodobně nikdy neexistoval a Jan Rulík si ho pravděpodobně z vlasteneckých pohnutek vymyslel a do slavné výpravy do Číny přidal.  Ale kdo ví …

Rolovat nahoru
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube