Historie a fakta

Jiří z Dráchova byl český šlechtic a rytíř z jihočeské obce Dráchov poblíž Soběslavi. Touha po poznání nových věcí vábila Jiřího už v mladém věku do ciziny. A tak koncem 17. století procestoval Německo, Anglii, Francii a Itálii. Pak byl přidělen k ruskému poselstvu, které car Petr a Ivan vypravili z obchodních důvodů do Číny. Tuto výpravu vedl Dán Evert Issbrant ldes,  účastnili se jí především Rusové, ale také několik Němců a Český rytíř pan Jiří z Dráchova. Jejich slavná cesta trvala skoro tři roky. Následně o této výpravě napsal spisovatel Jan Rulík a Jiří se objevil i v Ruských kronikách, Ottově naučném slovníku a další literatuře.
Bohužel pozdějí zjišťujeme, že Jiří z Dráchova pravděpodobně nikdy neexistoval a Jan Rulík si ho pravděpodobně z vlasteneckých pohnutek vymyslel a do slavné výpravy do Číny přidal.  Ale kdo ví …

Příběh Jiřího z Dráchova  – český rozhlas (z cyklu toulky Českou minulostí)
Otto Janka: Jiří z Dráchova v knize „Příběhy českých spisovatelůPříběhy českých spisovatelů - Otto Janka
Jiří Drázský z Dráchocha

 

Jan Rulík (l.p.1800): Cesta z Mozkwy do Čjny, kterauž s Ruským wyslancem Jsbrandem, skrze kraginy …

Cesta_z_Mozkwy_do_Čjny_kterauž_s_Rusk

 

 

Rolovat nahoru
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube